Årsmøde 2007

På denne side finder du også lidt fra avisen og årsregnskabet.

REFERAT:

 

D A G S O R D E N

 

Årsmøde, den 16. marts 2007 kl. 18.30 på Ulstrup Kro.

 

 

  1.     Velkomst og skål v/ oldermanden.

Lars Storgaard var stolt over at kunne byde velkommen til de 49 fremmødte.

              

  2.     Valg af dirigent.

Niels Kjær blev valgt.

 

  3.     Oldermanden aflægger en kort beretning og fremlægger herunder plan for

          aktiviteter i det kommende år.

I år var årsmødet henlagt til Ulstrup Kro, hvor foreningen har fået en god ordning med kromanden, så også fremtidige arrangementer kan holdes der.

Et at laugets medlemmer Keld Liin, som var gået bort, blev mindet.

Lars Storgaard kunne oplyse at foreningen nu har 62 medlemmer.

 I det forgange år har både øl- og whiskyudvalget måtte aflyse et arrangement af forskellige årsager.

Whiskyudvalget har haft Peter Vestergård til foredrag om whisky i Klublokalet.

Whiskyudvalget vil højst arrangere 2-3 arrangementer pr. år. I foråret er planlagt et arrangement hvor man 2 og 2 går sammen om en flaske whisky og skal fortælle de øvrige om whiskyen.

Øludvalget havde i marts åbent hus i ”bryggeriet” på hjørnet af Hovedgaden og Solsortevej. I maj måned var der ølsmagning v/Thomas Nielsen også i bryggeriet.

I september blev der igen holdt åbent hus i ”bryggeriet”, anledningen var at bryggergruppen havde fået sponsoreret en ny ølbrygningstank på 100 l, sponsorer var 2 af klubbens medlemmer Brian Pedersen og Tom Gregersen.

I oktober blev der holdt vinterfest i Kontrolhuset, hvor der blev holdt brygmesterkåring (alle bryggere blev godkendt). I november var der ølsmagning v/ Robert Amby som præsenterede Belgisk øl og endelig var der arrangeret en Tur til Fur Bryghus i januar 2007.

Kommende arrangementer vil blive en fransk-, italiensk-, belgisk-, tjekkisk ølsmagning. En tur til et mindre bryggeri.

Herudover barsler bestyrelsen i forbindelse med sommerfest/kulturugen i Ulstrup, at lave et arrangement fredag aften i teltet med øl og musik.

Oldermanden beretning godkendt.

 

  4.     Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse.

Flemming Havskov fremlagde regnskabet som blev godkendt.

Ved en fejl blev regnskabet ikke udleveret på årsmødet, regnskabet vil blive sendt til medlemmerne.

 

  5.     Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

  6.     Fastsættelse af kontingent og medlemskab.

Kontingent 200 kr. og medlemskab 300 kr. blev godkendt.

 

  7.     Valg af oldermand.

Lars Storgaard valgt.

 

8.              Valg af øvrig bestyrelse samt 2 bestyrelsessuppleanter.

 

På valg: Ernst Klausen – Genvalgt.

             Jan Nørgaard – Allan Kræmer valgt.

             Flemming Havskov – Torben Markussen valgt.

            Suppleanter : Johnny Jensen

                                Bjarne Zimmer.               

 

  9.     Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

           

          På valg: Henrik Kloborg – Genvalgt.

                       Niels Kjær – Genvalgt.

                      Suppleant : Peter Andersen

 

10.     Udpegning af medlemmer til Øludvalg og Whiskyudvalg (der skal være

          mindst 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg).

 

           Nuværende Øludvalg: Ernst Klausen, Benny Kristiansen, Torben

                                           Markussen, Vagn Lang. – Benny Kristiansen bliver

                                           erstattet af Per Holm.

 

           Nuværende Whiskyudvalg: Jan Nørgaard, Carsten Juul, Jens Poulsen,

                                                  Jens H. Nielsen. – Jan Nørgaard bliver erstat-

                                                  tet af Lars Storgaard og Steen Andersen.

 

11.    Eventuelt.      

Lars takkede Flemming Havskov for hans arbejde i bestyrelsen.

                                                                            

 

Pressen Skrev uge 11:

Se også fra uge 13

 

Pressen skrev uge 13:

 

 

Årsregnskab 2006